صنایع حمل و نقل، صنعت پخش و تمامی صنایع دارای ناوگان خودرو

چه در صنعت حمل و نقل فعال باشید، چه در صنعت توزیع و پخش و چه در صنایع و حوزه های دیگر، در صورتی که تعدادی خودرو دارید که رانندگان با آن ها کار می کنند، همواره نگرانی استفاده نادرست و سو استفاده از خودروها را دارید. با استفاده از ردیاب های اسپیرون® سری ™Talon Premium موقعیت مکانی تمام ناوگان خودروهای شما به صورت زنده تحت کنترل کامل شما خواهد بود. تکنولوژی موقعیت یابی انحصاری ™Fleetlocate، ابزارهای گزارشگیری دقیق از فیلم مسیرهای پیموده شده توسط رانندگان، مسافت های طی شده، مصرف سوخت، سرعت غیرمجاز و... با کاربری آسان و دقیق که به همراه ردیابهای سری ™Talon Premium ارائه می شوند تنها بخشی از دلایلی است که اسپیرون® را با بیش از سه میلیون کاربر در جایگاه رهبری در صنعت خدمات ردیابی خودرو در دنیا قرار داده است.