درباره شرکت ® Spireon

® Spireon بزرگترین ارائه دهنده خدمات ردیابی در دنیا با بیش از سه میلیون مشترک فعال می باشد. عمده مشتریان ® Spireon مالکان خودروهای شخصی جهت حفاظت از وسایل نقلیه در مقابل حوادث سرقت و زورگیری، مالکان صنایع حمل و نقل و مالکان ناوگان های خودرو، شرکتهای پخش و توزیع فعال در صنایع و بازارهای مختلف، شرکتهای لیزینگ، نمایشگاه های خودرو و... می باشند.کلید پیشگامی ® Spireon و در اختیار داشتن عنوان برند شماره 1 در صنعت خدمات ردیابی دنیا نتیجه مستقیم اجرای ارزش های 6 گانه حاکم ذکر شده درمنشور کاری شرکت ® Spireon توسط تمامی کارمندان شرکت در سراسر دنیا می باشد. با اجرای این ارزش های 6 گانه موفق شده ایم رضایت صد درصدی مشتریان وفادار خود در سرتاسر جهان را کسب نماییم و تعداد اعضای خانواده بزرگ ® Spireon را روز به روز افزایش دهیم.